Trustlogo

Frågor till Dig och till Mänskligheten

Översättare / kontaktpersoner sökes

Vi planerar att med tiden utveckla denna webb-plats till att omfatta en version för varje språk i världen.
För detta behöver vi hjälp av Dig som gillar det Du finner här och som kan tänka Dig att ställa upp som
översättare och kontaktperson för ett språk. Vi tror att Du kan göra det bäst om Du har språket som modersmål.