Trustlogo

Frågor till Dig och till Mänskligheten

Svarsstatistik t.o.m 2015-03-24
Fråga 10: Tycker Du att fullständig befogad tillit mellan världens alla människor vore ÖNSKVÄRD?

Antal tillfrågade: 81 st

Antal (andel) som svarat 'Ja': 78 st (96%)

Antal (andel) som svarat 'Vet ej': 3 st (4%)

Svar insamlade under perioden 2013-11-08 - 2015-03-01
Fråga 11: Tror Du att fullständig befogad tillit mellan världens alla människor vore MÖJLIG?

Antal tillfrågade: 81 st

Antal (andel) som svarat 'Ja': 13 st (16%)

Antal (andel) som svarat 'Vet ej': 4 st (5%)

Antal (andel) som svarat 'Nej': 64 st (79%)

Svar insamlade under perioden 2013-11-08 - 2015-03-01
Fråga 12a: Vad tror du att du skulle få för svar om du ställde de båda frågorna ovan till världens alla människor?

Antal tillfrågade: 20 st

Antal (andel) som svarat 'Samma svar som jag själv': 17 st (85%)

Antal (andel) som ej svarat på denna fråga: 3 st (15%)

Svar insamlade under perioden 2013-11-08 - 2014-08-23
Fråga 12b: Tänk Dig att Du idag skulle kunna ställa fråga nr 10 ovan till alla människor i världen som kan förstå och besvara den. Hur stor andel i procent tror Du skulle svara Ja?

Antal tillfrågade: 61 st

Medelvärde för angivna andelar: 84%

Medianvärde för angivna andelar: 90%

Svar insamlade under perioden 2015-01-07 - 2015-03-01
Fråga 13: Tänk Dig att Du idag skulle kunna ställa fråga nr 11 ovan till alla människor i världen som kan förstå och besvara den. Hur stor andel i procent tror Du skulle svara Ja?

Antal tillfrågade: 61 st

Medelvärde för angivna andelar: 31%

Medianvärde för angivna andelar: 25%

Svar insamlade under perioden 2015-01-07 - 2015-03-01
Varmt tack till alla er som hittills svarat!