Trustlogo

Frågor till Dig och till Mänskligheten

Vår vision är fullständig befogad tillit mellan världens alla människor.
Med detta menar vi att alla vill varandra väl och litar på att det är så.

Vårt mål är att sprida de 13 frågorna nedan till världens alla människor, samla in
svar på frågorna 10, 11, 12 och 13 från alla som kan förstå och besvara dem
och att samtliga av dessa har svarat: Var och en kan ändra sitt svar ett obegränsat antal gånger.


Du kan hjälpa till genom att:
Om världens alla människor kände fullständig befogad tillit till varandra …
   … 1. vilka av samhällets kostnader skulle då kunna tas bort ?
   … 2. skulle det då behövas några lås eller vapen ?
   … 3. skulle det då finnas någon motsättning mellan total övervakning och tanke-, yttrande- och organisationsfrihet ?
   … 4. skulle det då vara lättare att lösa klimat-, resurs- och miljöfrågorna ?
   … 5. skulle det då vara lättare att lösa de ekonomiska kriserna ?
   … 6. skulle det då vara lättare att lösa finanskriserna ?
   … 7. skulle det då vara lättare att lösa skuldkriserna ?
   … 8. skulle Du då känna fullständig tillit till människorna ?
  9. Konstruerades och skapades de politiska ideologierna (inklusive kapitalismen) och den representativa demokratin före Internet-eran ?
10. Tycker Du att fullständig befogad tillit mellan världens alla människor vore ÖNSKVÄRD ?
11. Tror Du att fullständig befogad tillit mellan världens alla människor vore MÖJLIG ?
12. Tänk Dig att Du i dag skulle kunna ställa frågan nr 10 ovan till alla människor i världen som kan förstå och besvara den.
      Hur stor andel i procent tror Du skulle svara Ja ?
13. Tänk Dig att Du i dag skulle kunna ställa frågan nr 11 ovan till alla människor i världen som kan förstå och besvara den.
      Hur stor andel i procent tror Du skulle svara Ja ?